Systém Speedy

Systém Speedy

Kategória:

Popis

VHODNOSŤ

V zásade je možné použiť všetky prístroje ako alternatívu k elektrickým vozíkom. Dole zobrazená tabuľka slúži len ako odporúčanie.

Každý človek je iný a prejav zdravotných postihnutí je u každého individuálny. Pre nás ako výrobcu prídavných zariadení pre invalidné vozíky je rozhodujúca výkonnosť užívateľa a nie jeho diagnóza. Preto sa môže byť niekedy stať, že použitie jednotlivých zariadení môže sa líšiť od údajov v tejto tabuľke. Najlepšie vám poradí náš Speedy tím.

Možnosti nastavenia

U všetkých zariadení Speedy je možné nastaviť výšku, dĺžku a sklon. Iba vďaka správnemu individuálnemu nastaveniu je zabezpečená správna poloha rukovätí k telu. U zariadení poháňaných silou svalov tak môže byť táto sila využitá najefektívnejšie.

Spojkový systém

Aby bolo možné použiť prístroje Speedy, je potrebné upevniť na vozík spojovací prípravok. Vozíčkár môže samostatne bez cudzej pomoci pomocou jedného prípravku pripevniť ťažné zariadenia Bike, Elektra 2, B26, Duo 2, Elight, Micro, Junior, Pedalofit a Tandem. Pri zakúpení nového ďalšieho Speedy zariadenia už nepotrebuje vozíčkár žiadne ďalšie spojovacie zariadenie.

Pri nepoužívaní môže zostať spojka upevnená na vozíku. Jazdné vlastnosti vozíka nie sú montážou spojovacieho zariadenia obmedzené. Ak je však potrebné vozík zložiť, je potrebné spojku ľahko odobrať a neskôr znovu pripevniť.

Zdvíhací systém

Pomocou patentovo chráneného zdvíhacieho systému je možné bleskovo a bezproblémovo pripojiť všetky ťažné zariadenia Speedy. Pomocou zdvíhacieho systému vznikne na jednej strane spojenie medzi ťažným zariadením a vozíkom, na druhej strane dôjde k zdvihnutiu predných koliesok vozíka. Vďaka tomuto princípu je tento zdvíhací systém veľmi efektívny.

Žiadne zbytočné vynakladanie síl pri riadení

Prakticky na všetkých cestách a chodníkoch sú spádové miesta, slúžiace na odtok dažďovej vody. Na prekonanie takýchto miest je potrebné vynaložiť nadmerné úsilie. Na to aby si vozík udržal želaný smer, je potrebné jedno koleso pribrzdiť a druhé zrýchliť. Pri použití Speedy zariadenia nie je potrebné pri riadení vynakladať žiadnu nadbytočnú silu. Smer jazdy je priamočiary a nie „cikcakovitý“.

Vysoký jazdný komfort

Malé predné kolieska vozíka, ktoré spôsobujú zdrvujúce otrasy na nerovnej vozovke, už nemajú žiadny kontakt s vozovkou. Jazdíte pokojnejšie a kľudnejšie.

Extrémne znížený valivý odpor

Valivý odpor sa  vďaka nadvihnutým predným kolieskam vozíka zníži až o 80 %. To šetrí vaše sily.

PRIPEVNENIE ĽAHKO A BLESKOVO

Krok 1
Nadísť vozíkom zozadu prídavného zariadenia, zatiahnuť brzdy vozíka a uvoľniť zaisťovací kolík na vozíku.

Krok 2
Zdvíhací systém vložiť do spojovacieho zariadenia a zaistiť poistným kolíkom.

Krok 3
manuálnych zdvíhacích systémov  je potrebné zakloniť hornú časť tela dozadu a zároveň zatlačiť páku zdvíhacieho systému smerom dopredu.
automatických zdvíhacích systémov postačuje zakloniť hornú časť tela dozadu.

Malé kolieska vozíka sa nadvihnú. Vozík je pripravený na jazdu.

Technické údaje

 

 

This will close in 0 seconds