Servis INVO
servisINVO

Partneri

 

 

 

Asociácia pomoci postihnutým Adeli - APPA
Asociácia pomoci postihnutým ADELI vznikla v roku 2009 pri ADELI Medical Centre - medzinárodnom rehabilitačnom centre,  ktoré v Piešťanoch už od roku 2004 prinavracia telesne postihnutým ľuďom – deťom i dospelým, zdravie. Keďže táto terapia i celé centrum je jedinečné, liečia sa tu pacienti z mnohých európskych, ale aj mimoeurópskych krajín. Denne sa lekári a terapeuti venujú pacientom, ktorí bojujú s následkami detskej mozgovej obrny, stavmi po úrazoch mozgu, a ďalšími závažnými diagnózami prevažne neurologického pôvodu. Liečba v Adeli centre je síce mimoriadne účinná, ale slovenskí a českí pacienti si ju musia zatiaľ hradiť z vlastných prostriedkov. Pokým zahraniční pacienti sa môžu spoľahnúť na svoje zdravotné poisťovne – naši pacienti podstupujú neľahkú cestu zozbierať dostatočné množstvo financií, aby mohli prejsť za krátky čas veľký kus cesty k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Na tejto neľahkej ceste im APPA podáva pomocnú ruku, a to najmä prostredníctvom spoločných projektov s veľkými sponzormi, nadáciami, štátnymi inštitúciami a každým, komu osud telesne postihnutých nie je ľahostajný.

Viac na www.appa.sk