Servis INVO
servisINVO

Kontakt

Centrála: SERVIS INVO
Majerská 16
974 01 Banská Bystrica

tel.: 048/414 35 41, 414 32 86, 414 32 88
fax: 048/414 66 90
mobil: 0918 747 404
e-mail: invo@servisinvo.sk

Pobočky: Výdajňa zdravotníckych potrieb
Marián Kálus - Servis INVO

Slnečná 1
967 32 Kováčová
tel.: 045/ 520 52 87, 0905 277 085

Servis INVO - Prešov
Volgogradská 5
080 01 Prešov
tel.: 0905 277 084